Odwiedziny policjanta w szkole podstawowej - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odwiedziny policjanta w szkole podstawowej

Data publikacji 29.05.2015

W ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki dzielnicowy udał się do jednej ze szkół podstawowych w Busku – Zdroju. Policjant podczas pogadanki omówił temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Dzisiaj policjant wspólnie z psychologiem odwiedzili uczniów jednej ze szkół podstawowych w Busku – Zdroju. Wszystko w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Celem przedsięwzięcia było poruszenie kwestii związanych ze społeczną rolą rodziny w jej aspekcie psychologicznym. W czasie pogadanki profilaktycznej skierowanej do uczniów, policjant poruszał temat bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu. Omówił jak bezpiecznie poruszać się po drodze publicznej, przypomniał podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych. Nie zabrakło również profilaktyki uzależnień.

Opr. TP