„Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze” - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze”

Data publikacji 29.05.2015

Zbliżający się weekend był okazją do rozmowy z młodzieżą na temat zdarzeń w ruchu drogowym. Policjant przestrzegał przed brawurą, zbytnim zaufaniem do swoich umiejętności podczas prowadzenia pojazdu. Aby lepiej uzmysłowić młodym ludziom tragiczne skutki lekkomyślności na drodze, wyświetlił film pt. "Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze".

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, spotkał się z uczniami szkoły średniej. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Policjant omówił zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowych oraz brawury. Szczególną uwagę słuchaczy mundurowy zwrócił na problem prowadzenia pojazdów przez kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Przestrzegł słuchaczy przed takim zachowaniem. Aby uzmysłowić uczniom jak tragiczne skutki mają wypadki drogowe, zaprezentował film pod tytułem „Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze".    

Przypomniał słuchaczom, że uczestnicy ruchu drogowego ponoszą odpowiedzialność nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo innych osób, które korzystają z dróg.

Opr. TP