Obchody Święta Policji w Busku – Zdroju - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Busku – Zdroju

Data publikacji 15.07.2015

Buscy stróże prawa obchodzili Święto Policji. Na wczorajszej uroczystości, 37 policjantów otrzymało nominacje na wyższe stopnie policyjne. Za długoletnią służbę srebrnym medalem został odznaczonych pracownik cywilny. Miłym akcentem było przekazanie nowego radiowozu dla buskiej jednostki.

Wczoraj odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Busku Zdroju. Obchodom tego święta towarzyszył Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafał Kochańczyk, Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka – Koruba, Starosta Buski, Burmistrzowie: Buska – Zdroju i Stopnicy, Prokurator Rejonowy w Busku – Zdroju, wójtowie gmin i powiatu buskiego, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni oraz wiele zaproszonych osób. Nie zabrakło również regionalnych mediów.

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach oraz Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzena Piórkowska wręczyli nominacje na wyższe stopnie policyjne. W korpusie oficerskim nominacje otrzymało 3 policjantów, w korpusie aspiranckim 14 oraz 16 funkcjonariuszy w korpusie podoficerskim. Na stopień starszego posterunkowego policji nominacje otrzymało 4 stróżów prawa. Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymał pracownik cywilny Pan Mirosław Galus. Takim samym medalem odznaczony został starszy aspirant Waldemar Pietryka z Komisariatu Policji w Stopnicy. Policjant odbierze odznaczenie z rąk Komendanta Głównego Policji nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafała Kochańczyka podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbędą się w dniu 30 lipca 2015 r. we Włoszczowie.

Wszystkim mianowanym, odznaczonym i wyróżnionym, przełożeni oraz zaproszeni gości złożyli gratulacje i podziękowania za wzorową służbę, włożony trud w zapewnienie bardzo cennego bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym powiecie.

Po zakończeniu uroczystości związanych z awansami i odznaczeniami, odbyło się przekazanie nowego radiowozu. Pojazd zakupiony z budżetu Policji, trafił na wyposażenie buskiej jednostki. Modlitwę zmówił oraz pojazd poświęcił ks. dziekan Marek Podyma, Proboszcz Parafii pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju. Nowy Opel Insignia wyposażony jest w wideorejestrator. Będzie wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów Zespołu Ruchu Drogowego, na terenie powiatu buskiego. Radiowóz znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.    

Opr. TP

 • Złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości
 • Dowódca uroczystości i lektorzy
 • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzeny Piórkowskiej
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Awansowani policjanci
 • Pan Mirosław Galus odznaczany przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafała Kochańczyka
 • Wręczenie aktów nominacyjnych awansowanym policjantom przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafała Kochańczyka
 • Wręczenie aktów nominacyjnych awansowanym policjantom przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafała Kochańczyka
 • Wręczenie aktów nominacyjnych awansowanym policjantom przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafała Kochańczyka
 • Wręczenie aktów nominacyjnych awansowanym policjantom przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafała Kochańczyka
 • Awansowani policjanci
 • Wręczenie nagród przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafała Kochańczyka wyróżnionym policjantom
 • Awansowani policjanci
 • Przemówienie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafała Kochańczyka
 • Przemówienie zaproszonych gości
 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafał Kochańczyk przemawiający podczas przekazania nowego radiowozu
 • Poświęcenie nowego radiowozu
 • Prezentacja przekazanego pojazdu
 • Poświęcenie nowego radiowozu
 • Przekazanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Rafała Kochańczyka kluczyków i dokumentów od nowego pojazdu
 • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzeny Piórkowskiej
 • Przekazanie kluczyków policjantowi ruchu drogowego
 • Zaproszeni goście oglądający nowy radiowóz