Bezpieczeństwo na wakacyjnej imprezie - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo na wakacyjnej imprezie

Data publikacji 04.07.2017

Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Wakacje to czas spotkań organizowanych przez młodzież w różnych miejscach, często bez wiedzy i zgody rodziców. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić czas bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Buscy policjanci przypominają o zagrożeniach i radzą osobom dorosłym i młodzieży jak ich unikać.

Pamiętaj, że rodzice i opiekunowie mają obowiązek właściwej opieki nad dziećmi do 18 roku życia. Młodzi ludzie bez nadzoru popełniają błędy, które mogą narazić ich i inne osoby nie tylko na szkody finansowe, ale także na utratę zdrowia, a nawet życia. Odpowiedzialność za takie nieszczęścia spowodowane zaniedbaniem spada na rodziców. Podczas nieobecności prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej należy zapewnić jej skuteczną i odpowiednią opiekę innego dorosłego. Rodzice powinni zawsze wiedzieć gdzie i w jakim otoczeniu przebywa ich pociecha i mieć z nim kontakt np. telefoniczny. Dobrze jest ustalić wcześniej czy nad młodzieżą będzie miała nadzór jakaś osoba dorosła, a także określić godzinę i sposób powrotu z imprezy.

Największym zagrożeniem podczas spotkań, niekontrolowanych przez dorosłych, jest kontakt z używkami i narkotykami. Po użyciu alkoholu lub środków odurzających młodzi ludzie tracą świadomość i popełniają czyny, których nigdy nie dopuściliby się na „trzeźwo”. Stan sprawcy takiego zachowania jest dodatkowym elementem obciążającym nieletniego przed sądem. Policjanci odnotowują również przypadki upojenia alkoholowego lub zatrucia narkotykami, które kończą się ratowaniem życia nastolatka w szpitalu. Znane są także sytuacje niechcianych kontaktów seksualnych i wszystkich problemów związanych z tym zagrożeniem. Świadomość takich zdarzeń jest warunkiem podejmowania właściwych decyzji i nie narażania się na problemy, straty lub odpowiedzialność karną.

Policjanci przypominają organizatorom imprez o zakazie podawania alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim.

Nigdy nie można dopuścić do tego, aby nietrzeźwy uczestnik imprezy wsiadł za kierownicę samochodu. Trzeba zadbać o trzeźwego kierowcę, który odwiezie innych lub zaplanować nocleg dla tych, którzy nie mogą sami jechać.

Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania różnych specyfików są coraz większym problemem. Po takich substancjach tracisz samokontrolę, łatwo jest Cię nakłonić do robienia różnych rzeczy, a nazajutrz niczego nie pamiętasz. Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub mało znanych Ci osób. Jeśli idziesz na parkiet, napoje zostaw pod opieką osoby zaufanej. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam - zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź z dyskoteki samotnie - staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół.

Pamiętaj, że mitem jest, iż "dopalacze" pomagają w dobrej zabawie. Narkotyki zrobią Ci z mózgu kogel-mogel. Naucz się odmawiać. PAMIĘTAJ - NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW!

Musisz wiedzieć, że:
• Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą więzienia,
• Prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu lub środków odurzających spowoduje odpowiedzialność karną, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz umieszczenie Cię w rejestrze osób skazanych,
• Używanie przez osobę niepełnoletnią alkoholu i wyrobów tytoniowych może być karane przez Sąd Rodzinny i Nieletnich umieszczeniem w placówce izolacyjnej,
• Stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za niszczenie mienia, awantury i bójki, wybryki chuligańskie czy też zakłócanie ciszy,
• Nie sięgaj pod wpływem impulsu po papierosy,
• Nie daj się zmusić do zrobienia czegoś, na co nie masz ochoty,
• Nie daj się sprowokować do udziału w bójce,
• Zawsze kieruj się zasadą ograniczonego zaufania,
• Informuj najbliższych dokąd idziesz i o której godzinie wrócisz,
• Kontroluj sytuację i uważaj na torbę, dokumenty, pieniądze, klucze, telefon komórkowy itp.
• Przebywając w towarzystwie nowopoznanej osoby, unikaj miejsc odosobnionych – ktoś może cię wykorzystać i skrzywdzić,
• Jeżeli uważasz, że zostało popełnione przestępstwo, zgłoś ten fakt w najbliższej jednostce Policji.