Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z rodzicami uczniów w ramach kampanii „Trzeba zacząć od dorosłych”

Data publikacji 23.09.2015

Wczoraj funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju spotkał się z rodzicami uczniów. Podczas wywiadówki zorganizowanej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, zapoznał zgromadzonych z tematyką zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy i narkotyków.

Policjant przeprowadził pogadankę dotyczącą rozpoznawania zjawiska narkomanii. Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących klasyfikacji narkotyków, ich wyglądu oraz działania na ludzki organizm. Rodzice mogli zobaczyć akcesoria używane do zażywania środków odurzających. Głównym celem przeprowadzonej przez funkcjonariusza prelekcji było ograniczenie zjawiska narkomanii wśród młodzieży.

Policjant zapoznał zgromadzonych z założeniami kampanii profilaktycznej „Trzeba zacząć od dorosłych”.

Opr. TP

  • Policjant prowadzący spotkanie z rodzicami
  • Uczestnicy wywiadówki oglądający atrapy narkotyków