Trwa kampania „Trzeba zacząć od dorosłych” - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa kampania „Trzeba zacząć od dorosłych”

Data publikacji 29.09.2015

Wczoraj i dzisiaj policjanci kontynuowali działania w ramach kampanii „Trzeba zacząć od dorosłych”. Funkcjonariusze w trakcie wywiadówek spotykają się z nauczycielami oraz rodzicami uczniów. Podczas takich spotkań, mundurowi przekazują informacje dotyczące szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków.

Wczoraj w szkole w Wójczy, a dzisiaj w Skotnikach Dolnych policjanci spotkali się z rodzicami uczniów. Okazją były wywiadówki zorganizowane przez dyrekcje tych placówek oświatowych. W trakcie spotkań, policjanci prowadzą pogadankę dotyczącą rozpoznawania zjawiska narkomanii. Pogadanka składa się z wykładu w formie prezentacji multimedialnej oraz części, w której uczestnicy oglądają atrapy środków odurzających. Wszystko zorganizowane jest w ramach kampanii profilaktycznej „Trzeba zacząć od dorosłych”.

Rodzice uczniów dzięki takim spotkaniom mogą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą dopalaczy  i narkotyków oraz zagrożeń, jakie powodują.

Opr. TP

  • Policjant podczas spotkania w szkole w Wójczy
  • Wywiadówka w szkole w Wójczy
  • Spotkanie policjanta z rodzicami podczas wywiadówki w szkole w Skotnikach Dolnych