Policjant przestrzegał przed odpowiedzialnością karną - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjant przestrzegał przed odpowiedzialnością karną

Data publikacji 09.10.2015

Cały tydzień trwały spotkania uczniów klas I z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku – Zdroju z policjantem. Poruszono temat odpowiedzialności prawnej młodzieży w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z karami grożącymi za popełnienie czynu karalnego.

Młodzi ludzie wielokrotnie dokonując czynu karalnego nie mają świadomości, że zdarzenie w którym biorą udział, nosi znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Nie zdają sobie oni również sprawy z konsekwencji prawnych w przypadku popełnienia czynu karalnego. Podnoszenie świadomości prawnej u młodzieży jest niezwykle ważne zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla młodych ludzi, którzy dzięki lepszej znajomości prawa mogą w przyszłości uniknąć wielu kłopotów. Wpływa również pozytywnie na poprawę poczucia bezpieczeństwa. Policjant przestrzegł młodzież przed ryzykownymi zachowaniami. W spotkaniach wzięła udział młodzież wszystkich klas I.

Opr. TP

  • Młodzież uczestniczącą w spotkaniu z policjantem