Na wszelki wypadek - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na wszelki wypadek

Data publikacji 04.12.2015

Wczoraj w sali kinowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju odbyło się szkolenie dla dyrektorów oraz pracowników oświatowych dotyczące zasad postępowania w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Spotkanie poprowadził negocjator, funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Ze względu na trudną sytuację międzynarodową i przypadki ataków terrorystycznych, do których doszło na terenie państw Unii Europejskiej, policjanci zorganizowali szkolenie mające na celu zobrazowanie dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom oświatowym, zasady postępowania w przypadku zaistnienia takich zdarzeń. W organizację wczorajszego spotkania aktywnie włączył się Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju. Uczestnicy szkolenia mieli okazję obejrzeć film z symulowanego ataku na szkołę, mogli także pogłębić swoją wiedzę z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia. Swoją fachową wiedzą z uczestnikami podzielił się policyjny negocjator z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Celem wczorajszego spotkania było poszerzenie wiedzy pracowników oświatowych w przypadku zaistnienia zagrożenia. Oby zdobyta wiedza nigdy nie musiała być wykorzystywana w praktyce.

Opr. TP

  • Spotkanie
  • Uczestnicy spotkania