Podziękowania

Podziękowanie za zabezpieczenie XIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Szlakiem Walk mjr Hubala"