Dane teleadresowe - Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju - KPP Busko-Zdrój

Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Telefon Faks Email
OFICER DYŻURNY KPP W BUSKU - ZDROJU
41 378 9205 41 378 9203  
KOMENDANT KPP
41 378 9206    
PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA KPP
41 378 9206    
SEKRETARIAT KPP
41 378 9206   busko@ki.policja.gov.pl
NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO
41 378 9209   prewencja.busko@ki.policja.gov.pl
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI I RD
41 378 9254   wrd.busko@ki.policja.gov.pl
NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
41 378 9216   kryminalny.busko@ki.policja.gov.pl
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
41 378 9215   kryminalny.busko@ki.policja.gov.pl
KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
41 378 9210    
KIEROWNIK OGNIWA-PATROLOWO INTERWENCYJNEGO
41 378 9230    
PRACOWNICY RUCHU DROGOWEGO
41 378 9221   wrd.busko@ki.policja.gov.pl
STANOWISKO DS. KADR I SZKOLENIA
41 378 9220   kadry.busko@ki.policja.gov.pl
STANOWISKO DS. ŁĄCZNOŚCI
41 378 9222   lii.busko@ki.policja.gov.pl
STANOWISKO DS. INFORMATYKI
41 378 9222   lii.busko@ki.policja.gov.pl
STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
41 378 9219   kadry.busko@ki.policja.gov.pl
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMACYJNO-PRASOWYCH

41 378 9210

  rzecznik.busko@ki.policja.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju

al. Mickiewicza 19,

28-100 Busko-Zdrój

email: busko@ki.policja.gov.pl