Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju - Kierownictwo - KPP Busko-Zdrój

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju

insp. Jakub Kosiń

Inspektor Jakub Kosiń jest absolwentem politologii i nauk społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1991 roku w Wydziale Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Pińczowie.
Przebieg służby:
- 01.07.2000 r. – naczelnik Wydziału Prewencji KWP Kielce
- 01.06.2006 r. – p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie
- 01.12.2006 r. – Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie
- 05.05.2008 r. – naczelnik Wydziału Prewencji KWP Kielce
- 18.09.2013 r. – Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej
- 06.08.2016 r. – p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Busku Zdroju
 
Posiada następujące ordery i odznaczenia:
Brązowy Krzyż Zasługi – 2002 r.
Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności – 2004 r.
Brązowa Odznaka „Zasłużony policjant” – 2006 r.
Złota Odznaka „Zasłużony policjant” – 2010 r.
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 2013 r.