Naczelnik Wydziału Kryminalnego - Wydział Kryminalny - KPP Busko-Zdrój

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nadkom. Dominik Małek, tel. 41-3789216,

email: kryminalny.busko@ki.policja.gov.pl