Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - Wydział Kryminalny - KPP Busko-Zdrój

Wydział Kryminalny

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

nadkom. Dariusz Ignacak tel. 41-3789215,

email: kryminalny.busko@ki.policja.gov.pl