Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

asp. szt. Artur Ciba, tel. 41-3789254,

email: wrd.busko@ki.policja.gov.pl