Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Zespół ds. Kadr, Szkolenia i OIN - KPP Busko-Zdrój

Zespół ds. Kadr, Szkolenia i OIN

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ewa Maj, tel. 41-3789219, kadry.busko@ki.policja.gov.pl