Zespół ds. Rozliczeń i Zaopatrzenia

Starszy Inspektor KSC ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Jolanta Wach, tel. 41-3789239, zaopatrzenie.busko@ki.policja.gov.pl